20.3.04

Interessante artiklar

Ikkje alltid like lett å finne interessant lesing på Internett - nokon legg imidlertid ut sine meir eller mindre seriøse arbeider. Anar ikkje om denne karen her liker at nokon lagar lenker til han, men eg tek sjansen:

http://folk.uio.no/thomas/fri/

Ingen kommentarer: