8.6.06

Studiet

Jeg liker ikke å snakke om studiet i detalj. Strengt tatt tror jeg heller ikke du liker å snakke om studiet mitt i detalj. Derfor skriver jeg bare ned de ti styggeste titlene på fag jeg har tatt, i håp om å skremme bort eventuelle spørsmål:

1. Views of learning and knowing - Constructivism and Socio-cultural theories and the relationships between them with special emphasis on the writings of Paul Cobb.
2. Videregående diskret matematikk
3. Kvantefysikk og statistisk fysikk
4. Algoritmer og datastrukturer
5. Differensiallikninger og fourieranalyse
6. Flerdimensjonal analyse
7. Videregående lineær algebra
8. Abstrakt algebra
9. Videregående Fourieranalyse
10. Funksjonalanalyse

Ingen kommentarer: