2.7.06

Molde

Adressa prøvde seg på å ikke nevne Molde i artikkelen om overgang, greit nok, så lenge de rettet det opp når folk klagde. Nå viser det seg at dette kanskje ikke er et ukjent fenomen ... Denne artikkelen fra dmo.no kan tyde på det... :) Keep smiling!

Ingen kommentarer: