30.5.07

Barne-TV

Nostalgia! Dette filmklippet er muligens den TV-sekvensen som gjorde størst inntrykk på meg i hele oppveksten!

Ingen kommentarer: