4.7.12

Firedimensjonal projeksjon. Viktig med gode fargeleggingsoppvaver til barnehagebarna.

Firedimensjonal projeksjon. Viktig med gode fargeleggingsoppvaver til barnehagebarna.Ingen kommentarer: