8.12.21

Kor kan ein streame dette da?

 Åh, nostalgien... plutseleg dukkar det opp nokre gamle seriar eller filmar på strøymetenestane, bilete som bringer tida tilbake. Men mange av desse står i fare for å bli gløymt bort om dei ikkje er å finne på strøyming! SÅ kor er desse?

Captain Starlight (EDIT: Denne var på Prime)

Shogun

Jack Holborn

Narnia-serien

Det var en gang et menneske (EDIT: Den var på Netflix)

Laika - Jenta fra Mars


Eg klarar heller ikkje å finne filmen Teen agent nokon stad. Kor blei den av!